Osnovni cilj

Treniranjem taekwondo-a stiče se niz telesnih vrlina: kondicija, snaga, brzina, gipkost i razgibanost, ali su istovremeno bitne i duhovne: istrajnost, odgovornost, disciplina i poštovanje. Sticanjem ovih osobina dostiže se vrhovni cilj Taekwondo-a, a to je – harmonija duha i tela.

Na treninzima se poklanja velika pažnja mentalnim karakteristikama učenika. Vežbati Taekwondo znači izgraditi izdržljivost, samopouzdanje i snagu volje. Ovo će pomoći u odbacivanju negativnih elemenata u životu.

Ideali kojima teži svaki naš član – učenik Taekwondo veštine:

  • Uvek ću težiti da učinim ono što je ispravno.
  • Razvijaću kod sebe upornost, hrabrost i nesalomivi duh, ali još više poštenje, plemenitost i požrtvovanost.
  • U ljudima ću uvek tražiti samo dobro i uvek ću se prema njima odnositi sa uvažavanjem.
  • Ceniću tuđu slobodu i čast više nego vlastitu i neću od drugih tražiti da čine ono što nisam spreman sam da učinim.
  • Uvek ću težiti da imam pozitivno usmerene misli i ovo osećanje ću prenositi na druge.
  • Razvijaću sebe maksimalno u svim pravcima u kojima imam sposobnosti.
  • Vodiću računa o ličnom usavršavanju tako da neću imati vremena da kritikujem druge.
  • Radovaću se svom, ali i tuđem uspehu.
  • Nikada neću zaboraviti da je poraz često uvod u pobedu, a da je najveća pobeda – pobeda nad samim sobom.
  • Uvek ću nastojati da razvijem ljubav, sreću i odanost u svojoj porodici i znaću da nijedan uspeh sa strane ne može da nadoknadi nesreću u porodici.