Učenička zvanja

Bez obzira da li je reč o WTF (World Taekwondo Federation – Svetska Taekwondo Federacija) ili ITF (International Taekwondo Federation – Internacionalna Taekwondo Federacija), koje se razlikuju uglavnom po nekim nazivima tehnika i pravilima takmičenja, obe institucije predstavljaju tekvondo te i filozofiju koja ih podupire. Samim tim značenje boja (koje je manje-više univerzalno), kojima su prebojeni pojasevi tekvondo vežbača, prestavljaju njihovo znanje iskazano određenim simbolima kojima je dato objašnjenje razloga uzimanja upravo te boje za određeno zvanje.

Jedna traka u boji sledećeg pojasa ukazuje na prelazni nivo izmedu dve boje pojasa. Ovde je prikazana šema boja koju koristi Taekwondo savez Srbije i TK “Asteriks” kao njegov član.

10   10. Geup – beli pojas

09   9. Geup – beli pojas sa žutom trakom

08   8. Geup – žuti pojas

07   7. Geup – žuti pojas sa zelenom trakom

06   6. Geup – zeleni pojas

05   5. Geup – zeleni pojas sa plavom trakom

04   4. Geup – plavi pojas

03   3. Geup – plavi pojas sa crvenom trakom

02   2. Geup – crveni pojas

01   1. Geup – crveni pojas sa crnom trakom

00   Crni pojas 1. Dan

1. Beli pojas – Bela boja predstavlja početak, rođenje i nevinost duše i uma. Nosilac belog pojasa počinje da uči i priprema svoje psihičke i fizičke kapacitete za zasađivanje ideje o tekvondo veštini. To je početak ciklusa napretka, koji kao seme spremno da nikne, čeka beli snežni pokrivač da se otopi. Takođe se može uporediti i sa listom belog neispisanog papira, koje je spremno da bude ispunjeno i ispisano.

2. Žuti pojas – Žuta boja simbolizuje Sunce i sunčeve zrake (simbol žute trake na belom pojasu) koji će otopiti beli snežni prekrivač i učiniti mogućim rast semena. Upravo sunčevi zraci, kojima teži klijanjem i rastom, daju snagu i obasjava put (DO od reči TAE KWON DO) kojim se treba uputiti i istrajati na istom. Isto tako se može uporediti sa rudom zlata, koje predstavlja vrednost koju svako želi imati, ali rude još uvek sa primesama koje treba upornim radom i trudom odstraniti. Strpljivošću traganja za ovom rudom i njenim pročišćenjem se dolazi do cilja tj. čiste forme dragocenog metala odnosno znanja.

3. Zeleni pojas – Zelena boja podseća na biljku koja klija i raste, okupana sunčevim zracima dajući joj snagu za dalji rast i napredak. Kao krošnje drveća što streme ka Suncu, tako i znanje onoga ko nosi zeleni pojas raste, ali ne samo u visinu (upijajući nova znanja) već i u širinu (stečena znanja se ustoličuju i povećava se sigurnost u njihovu primenu). To dalje znači da se prethodna znanja modifikuju u nova rešenja, kao što to čini i biljka obrađujući svetlost dajući pri tom plodove.

4. Plavi pojas – Plava boja je simbol neba koje je prostrano i obavija drvo znanja koje je naraslo i preraslo u nešto obimnije. Upravo to predstavlja dodatno znanje o veštini koje nastavlja da upotpunjuje svaku prazninu bilo u fizičkom ili psihičkom smislu. Želja da se dosegne horizont ali i dubina okeana znanja i umenja, i time omogućiti i telu i umu dalji razvoj.

5. Crveni pojas – Crvena boja predstavlja vrelinu Sunca na zalasku, s jedne strane simbolizujući toplinu bez koje život nije moguć a sa druge zalazak kao prividni završetak koji će označiti samo novi početak. Dostigavši određeni nivo znanja, crvena boja je i boja upozorenja kako za samog nosioca pojasa (da mora naučiti da kontroliše sebe i svoja umenja), tako i za bilo koga ko se usudi da istom stane na put. Međutim, crvena boja podseća i na krv koja prenosom materija u organizmu, čini da isti funkcioniše, živi i razvija se, kao i naše znanje i ljubav prema veštini koja je sada neodvojivi deo nas.

6. Crni pojas – Crna je sinteza svih boja univerzuma, te predstavlja i kraj i početak svih “učeničkih” boja, a samim tim i svih onih znanja i umenja savladanih pri posedovanju učeničkih zvanja (pojaseva). Asocira na tamu izvan domašaja sunčeve svetlosti ali i nepropustljivost straha od te tame. Takođe predstavlja novi početak i beskonačan proces traganja za novim znanjima, prosvetljenjima i daljim razvojem, upoređujući naše znanje sa zvezdom koja treperi u bezgraničnom univerzumu, dokazujući svakog časa koliko smo mali i koliko toga još moramo da naučimo.

Takmičenja u taekwondo-u su obično grupisana po zvanjima, tako da se polaznici bore s protivnicima sličnih mogućnosti.